Armstrong

Armstrong Ceiling har lösningar för alla typer av undertak och interiörer. Allt i från den enklaste lösningen till

det riktigt unika. Vi ser undertaket som en viktig del av rummets interiör och funktion. Rätt matrial på rätt plas, rätt funktion och teknik, kvalitet, miljö och ekonomi.

 

Bärverk: Av högsta kvalitet och många inovativa funktioner. Går att kombinera på många olika sätt. Allt från T24 till designade varieanter.

Mer information:Bärverk

 

Prelude: standardbärverk med inbyggd brandsäkerhet för undertaket.

 

Korresionsbärverk: Bärverk som klarar tuffa miljöer så som exempelvis badhus. Innerhåller inte rostfritt matrial.

C-klassad enligt undertaksnormen EN 13964 (C4).

 

Cleanroom: Bärverk för renrumm, operationssalar, kök mm.

 

Bandraster: För olika ändamål och funktion. Exempelvis

delning av undertak, lastbärare, belysning att integrera ect.

Mer information:Bandraster

 

DGS: Bärverk för gipstak.

 

Axiom: Aluminiumprofiler att kombinera vilka skapar unika undertakslösningar. Endast fantasin sätter gränser.

Mer information:Axiom

 

Canopys: Undertaksöar

 

 

Bafflar: Finns i olika storlekar, former och matrial.

 

Metall: Flera olika produktgrupper i standard och i unika kundlösningar för att skappa rätt lösning på rätt plats.

Mer information:Metall

 

Plattor: Armstrong har stenull, glasull och våt-pressade (WET) plattor i flera olika produkter och egenskaper för att matcha rätt behov och plånbok.

 

Trä: Undertak av trä i olika träslag, kanter och storlekar.

 

 

 

 

 

 

Laddaner Armstrongs Ceilings undertaksbrochyr:

©BARDON AB