BIM

BIM Objekt

 

Armstrong Ceiling har flera av sina produkter och lösningar tillgängliga i NBS, Nationa BIM Library. Objekten finns för Revit med även i IFC format för andra typer av programvaror.

 

BIM står för byggnads informationsmodel och är ett hjälpmeddel för att effektivisera och sprida information

genom byggprocessen. BIM innebär att en 3D-modell skapas

i en byggprocess för projektering och visualisering med målet att samla information om byggnader och processerna och besluten kring byggnaden.

 

Tryck på bilden nedan för att komma till Armstrongs sida på NBS och ladda ner objekten för projektering.

 

 

 

 

©BARDON AB